Styrelse

Ordförande

Marie-Charlotte Bergh , e-post

Sekreterare

Maj-Britt Larsson

 

Kassör

Birgitta Strand

 

Vice ordförande
Ulf Ahlqvist

Ledamot

Vakant

Suppleanter

Gunnar Öhman
Mats Utterheim


Adjungerad styrelseledamot
Sigurður Árni Jónsson

Övriga förtroendeposter

Ekonomiska versamhetsgranskare

Hjalmar Lindberg

 

Sören Marklund