Styrelse

Ordförande

Leif Sandström

Sekreterare

Gerd Lundberg

 

Kassör

Helena Larsson

 

Vice ordförande
Kurt Larsson

Ledamot

Lena Söderström

Suppleanter

Gun-Britt Rubin
Vakant

Adjungerad styrelseledamot
Julia Sandberg

Övriga förtroendeposter

Ekonomiska versamhetsgranskare

Hjalmar Lindberg

 

Sören Marklund