Styrelse

Ordförande

Marie-Charlotte Bergh , e-post

Sekreterare

Maj-Britt Larsson
Tel. 0911 - 20 91 02

 

Kassör

Birgitta Strand


Ledamot
Ulf Ahlqvist

 

Ledamot
Gunnar Nordlund

Suppleanter

Gunnar Öhman
Cecilia Keränen


Adjungerad styrelseledamot
Lina Larsdotter Åström

Övriga förtroendeposter

Ekonomiska versamhetsgranskare

Hjalmar Lindberg

 

Sören Marklund